TTIP: la governança corporativa

Font: No al TTIP, 19 gener 2016

baixaÉs el TTIP el tractat negociat amb major transparència? Qui ha tingut més accés a les negociacions? Què suposarà per a la ciutadania que s’equiparin les normatives de la UE i dels EUA? Qui durà a terme aquesta harmonització? Quins efectes tindrà sobre la protecció del medi ambient, els drets socials, laborals, etc?
Continua la lectura de “TTIP: la governança corporativa”